Bredband

Tierps kommuns bredbandsinfrastruktur är för opålitlig och vår tillgång till modern uppkoppling är sämst i länet – inte långt från riksbotten. Det handlar om en ny sorts utanförskap. Medborgare och företag i stora delar av kommunen får sämre tillgång till internet än de som råkar bo exempelvis i Uppsala, knappt tjugo minuter söder om kommungränsen.  

Det gäller särskilt de som bor i kommunens mer glesbebodda delar, som ofta har långt till service och arbetstillfällen – trots att det är de som har störst behov av att kunna jobba på distans, beställa hem varor och tjänster, och så vidare. 

Kommunen har genom olika avtal lagt en stor del av ansvaret på utomstående aktörer och menar att fullgod tillgång till bredband inte är kommunens ansvar. Vi håller inte med – kommunen har ansvar för att medborgare inte ska vara berövade centralt viktig infrastruktur, och det är just vad uppkoppling är. I kommunens egen undersökning är det många som klagar på orimliga fördröjningar, oklarheter, och bristande gehör hos företagen.  

Tierpslistan anser att denna fråga är kommunens ansvar och kommunen ska hålla i taktpinnen för utbyggnaden. Vi vill ta större kontroll över de redan inledda projekten och intensifiera samarbetet med byalag och utvecklingsgrupper för att nå ut även i glesbygden.