Hållbara scheman istället för fler byråkrater

Ett gemensamt inlägg med andra lokala partier i Uppsala län om vården:

I sommar har rapporterna om stängda vårdavdelningar och personalbrist inom sjukvården duggat tätt. Personalbrist och ordinarie personal som får extra betalt för att flytta sin semester är vanligt i många regioner. Behovet av svindyr hyrpersonal för permanenta behov har skenat. Den ordinarie personal som blir kvar får dra ett allt tyngre lass, vilket gör vårdyrket ännu mindre attraktivt och förstärker personalbristen ytterligare i en ond spiral.

Ovanpå allt detta belastas verksamheten ständigt mer av administration och mellanchefer. Idag handlar nästan varannan nyrekrytering sedan 2008 om en administrativ eller chefsroll. Det finns idag cirka 30 procent fler sådana än det finns läkare. Man skulle kunna tro att alla dessa chefer och administratörer skulle avlasta personalen – men så är det inte. Cirka 40 procent av vårdpersonalens arbetstid läggs idag på pappersarbete. Det är inte bara dyrt – det leder också till centralisering, krångel och avhumanisering av patienter. I slutändan tvingas de vårdkunniga stå åt sidan för byråkratin – och vården likaså.


https://www.arbetarbladet.se/2022-09-07/akademiska-sjukhuset-behover-tanka-om--gor-som-i-vasteras