LEDNINGEN SKAPAR KAOS PÅ VÅRDCENTRALEN I TIERP

(1 juli 2022)

Åtta av tio sjuksköterskor på jouren vid Tierps vårdcentral hotar säga upp sig i protest mot försämringar i deras villkor som ledningen föreslagit. Samma personal som förut ska göra mycket mer. De varnar för att det kan drabba patientsäkerheten.

Det handlar om att försöka vara telefonrådgivare, ta hand om flera patienter på närvårdsavdelningen och patienterna på jouren SAMTIDIGT som man ska vara redo på att akuta fall kommer in.

Så ser det ofta ut i både regionens vård (såsom vårdcentralen) och den kommunala vården. Ledningen är tvungen att skrika "arbeta hårdare, spring snabbare" utan att resurser finns för att göra det möjligt. Resultatet blir ännu färre som står ut med att jobba inom vården, vilket gör läget ännu värre – och så hamnar hela vården i en nedåtspiral.

Det är först och sist ett resultat av politiska prioriteringar. Det är politikerna i regionfullmäktige som kan tillföra resurser och satsa på personal och kärnverksamhet.

Istället låter politikerna byråkratin svälla. I Region Uppsala är nästan hälften av nyrekryteringarna byråkrater.

En sjukvård som förr styrdes av de medicinska professionerna styrs därför idag av ett växande skikt administratörer, kommunikatörer och managementfolk.

Genom växande förvaltning och försämringar för vårdpersonal blir de som styr, räknar och kikar över axeln idag fler inom vården medan de som faktiskt vårdar blir färre. Inom kort kommer det finnas fler byråkrater än vårdpersonal inom Region Uppsala, precis som det redan gör i Stockholm.

Förändringar av den typen som föreslås vid vårdcentralen i Tierp är en konsekvens av det.

Den som vill få in ett parti som prioriterar annorlunda i vårdpolitiken kan rösta på Tierpslistan till regionen via vallistan "Lokala Partier i Uppsala Län".