Sälj inte Centralskolan – bygg rimligare istället!

centralskolanjpg

Under kommunfullmäktiges sammanträde igår debatterades Centralskolan. Det har varit känt en tid att skolan måste rivas och byggas om från grunden. De gamla lokalerna är slitna, felbyggda, fuktskadade och kommer inte att kunna användas länge till.

Enligt kommunens förstudie som nu presenterats efter lång, lång utredning kommer det hela bli väldigt dyrt om man bygger efter nuvarande plan – cirka en halv miljard kronor som man då måste låna till, med stora räntekostnader som följd. Det ovanpå en redan stor kommunskuld. I längden kan det leda till stora nedskärningar och en skattehöjning.

Styret bestående av C, M, KD och L, med stöd av SD, vill försöka undvika kostnaden genom att utreda att sälja ut skolan till en privat byggherre. Denna bygger och hyr sedan ut lokalerna till någon friskolekoncern som tar över verksamheten. De rödgröna vill å sin sida köra på med de kommunala byggplanerna, men har ingen tydlig idé om hur kommunen ska klara kostnaderna.

Vi i Tierpslistan är emot att sälja Centralskolan – skattebetalarna skulle fortfarande ytterst betala genom skolpengen till friskolan, samtidigt som vi tappar kontrollen över skolorganisationen när en privat aktör släpps in. Det mesta pekar på att det blir dyrare i längden. Att “spara” genom att sälja skolan är som att försöka gå ner i vikt genom att skära av sig armen.

Kommunens rektorer varnar i UNT för konsekvenserna en utförsäljning av Centralskolan skulle ha på kommunen. Tankesmedjan Balans varnar för att de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna riskerar att tvinga fram nedläggning av landsbygdsskolorna.

Istället för att inte bygga en skola vi inte har råd med, vill Tierpslistan därför bygga en skola som vi faktiskt har råd med. Med andra ord behöver vi skala ner storleken på byggambitionerna. I den förstudie som presenterats är planerna nämligen väldigt överdimensionerade i förhållande till både behov och plånbok. Rum efter rum i planerna för nya Centralskolan med 600 elever är betydligt större än vad de är i Uppsala kommuns standardplan för skolor med 900 elever. Varför behöver exempelvis en rektors kontor vara 20 % större i Tierp än i Uppsala?

Som enda parti yrkade vi därför att planerna ska göras om och skalas ner som alternativ till att sälja skolan. Självklart vore det trevligt att ha en så påkostad skola som möjligt, men vi har inte råd att blåsa upp bygget hur mycket som helst.

Läs hela vårt resonemang och yrkande här: tierpslistan.se/yrkandecentralskolan

Under samma ärende diskuterades flytten av anpassad skola (tidigare “grundsärskolan”) till Aspenskolans tomt och konstgräsplanen därifrån till Vegavallen. Vi och övriga oppositionspartier tvingade fram en återremiss av de delarna, så att de skickades tillbaka för vidare utredning. Anpassad skola behöver vara bättre integrerad med den större skolverksamheten än i nuvarande förslag, och oron som finns kring konstgräsplanens flytt behöver tas på allvar.

Utredningarna fortsätter alltså. Har du tankar om Centralskolan, den eventuella utförsäljningen, flytten av anpassad skola eller konstgräsplanen? Hör av dig!