Tierpslistan ställer upp i regionvalet tillsammans med "Lokala partier i Uppsala län"

Tierpslistan är huvudsakligen ett parti för Tierps kommun. Eftersom invånarna i kommunen påverkas av viktiga beslut som fattas i regionfullmäktige när det gäller bland annat vård och kollektivtrafik ställer vi 2022 också upp till Uppsala läns regionfullmäktige.

Det gör vi genom "Lokala partier i Uppsala län" där också Lokalpartiet BoA i Östhammar, Kommunens väl i Älvkarleby, Nystart Enköping, Knivsta.nu och Bålstapartiet i Håbo ingår.

Gemensamma frågor som drivs genom "Lokala partier i Uppsala län" kan du läsa om på regionsamarbetets sida på Facebook. Bland de gemensamma frågorna än så länge finns exempelvis satsningar på att Tierp till slut ska få en riktig närakut. På så sätt kommer vården närmre medborgarna och Akademiska sjukhuset i Uppsala kan avlastas.

Tierpslistans eget regionprogram kan du hitta här. Vi vill bland annat ha avgiftsfri tandvård inom länet, rensning i den regionala byråkratin och bra kollektivtrafik även på landsbygden.

Vill du rösta på Tierpslistan 2022 ska du alltså rösta på Tierpslistan i Tierps kommun och "Lokala partier i Uppsala län" till region Uppsala län, där du också kommer kunna kryssa vår kandidat.


24 november 2021