TIERPSLISTAN VILL HA LOKALBUSS I KÖPINGEN

TIERPSLISTAN VILL HA LOKALBUSS I KÖPINGEN

Idag är det svårt för äldre och funktionshindrade att ta sig till viktiga platser i köpingen såsom vårdcentralen och stationen. Det gäller inte minst sedan allt mer av handeln och även postutlämningen (!) flyttat ut till Siggbo handelsområde.

Många tvingas använda sig av färdtjänsten. Det blir i längden dyrt både för kommunen och för personen själv, som står för 25 % av kostnaden via färdtjänsttaxan.

Vi vill återinföra lokalbussen i Tierp som ett alternativ. Den ska som allra minst åka förbi Siggbo, stationen, vårdcentralen och handeln i centrum som idag blir alltmer urholkad. De som är berättigade till färdtjänst ska givetvis kunna åka avgiftsfritt.

På så sätt gynnas både kommun och resenär, Siggbo och centrumhandeln samtidigt som Tierp blir en mer sammanhållen ort.

Utöver lokalbussen vill vi utöka kollektivtrafiken mellan orterna och på landsbygden, bland annat med återinförd anropningstrafik.

Har ni synpunkter på hur trafikförbindelserna borde se ut i kommunen? Tveka inte att höra av er till Tierpslistan inför valet 2022!