UNT bevakar vårt förslag om stadsbuss i Tierp

Mio intervjuas om Tierpslistans förslag att ordna en stadsbuss i Tierps köping:

– För många äldre och funktionshindrade som inte har tillgång till egen bil är buss viktigt om de ska ta sig runt i tätorten, då en stor del av handeln lämnat centrum och flyttat ut till Siggbo handelsområde, säger Mio Tastas Viktorsson, ordförande i Tierpslistan.

– Kommunen lade stora pengar på en skolutredning som ingen vill veta av i dag. Genom att verkligen tänka efter vad vi ska satsa på samt att vi sänker partistöd och politikerarvoden kan vi spara pengar som kan användas på andra sätt.

https://unt.se/lokalt/tierp/artikel/valutspelet--vill-ha-lokal-busslinje-bra-for-aldre/jpoz8dkl?fbclid=IwAR2_caoZylxXXipHnvNleSZLNpfMTX38U5BEHb3GbJL7ZGBg8_PwEEVTXpQ