Regiontrafik

Sammanfattningsvis vill vi:
  • Göra kollektivtrafiken billigare och mer tillgänglig
  • Satsa på kameror och vakter i kollektivtrafiken
  • Riv upp Upptågsavtalet med Mälartåg
  • Införa lokalbuss i Tierp
Tierpslistan är huvudsakligen ett kommunparti och vi har framförallt kommunpolitiska ambitioner. Samtidigt fattas väldigt många beslut som är viktiga för Tierps kommuninvånare på regional nivå (tidigare landstinget), och en stor del av skatten betalas dit. Därför driver Tierpslistan också politik på regionnivå och flera av Tierpslistans politiker ställer upp till regionfullmäktige genom den gemensamma vallistan Lokala Partier i Uppsala län.
  • Sedan regionen tog över kollektivtrafiken 2012 har den blivit mindre tillgänglig för invånare i kranskommunerna och på landsbygden. Vi vill bygga upp landsbygdstrafiken igen, med återinförd anropningstrafik i vår kommun. Länets kommuner ska ges utökat inflytande över länstrafiken genom representation i trafiknämnden och samråd med deras kommunfullmäktigen.

  • För många inom länet och kommunen som arbetspendlar eller bor i glesbygd är resekostnader omöjliga att välja bort. Vi vill göra UL-biljetter billigare och mindre komplicerade, i första hand för pendling utanför tätorts-zonerna och för de som arbetspendlar, samt skolungdomar, pensionärer och de som idag är beroende av färdtjänst. Nolltaxa ska vara det långsiktiga målet.

  • Idag är det svårt för äldre och handikappade att ta sig till viktiga platser, inte minst sedan postutlämningen flyttat till Siggbo. Vi vill därför införa en lokal busslinje i Tierp som passerar förbi bland annat vårdcentralen, Siggbo handelsområde och stationen.

  • Alla måste känna sig trygga i länstrafiken. När en våldtäkt får ske ostört på Upptåget har något gått allvarligt fel. Regionen bör satsa mer på resenärernas trygghet med kameror och vakter närvarande på tågen.

  • Om pendlare i samhällen längs spåren inte kan lita på tågen är det lika med lustmord på dessa orter. Mälartåg har inte klarat av att hålla det de lovat och regionens avtal med Mälardalstrafik bör rivas upp. Vi vill att regionen ska sköta driften med så få mellanhänder som möjligt, inte via MTR i tredje ledet. På så sätt får vi kontroll och slipper infrastruktur i händerna hos opålitliga aktörer. Om något går snett finns det politiker man kan rösta bort istället för externa bolag att tvista med.