Sjukvård

Sammanfattningsvis vill vi:
 • Närakut i Tierps köping
 • Bevara Geriatriken och jouren
 • Återupprätta Brukshälsan i Söderfors
 • Fler vita rockar, färre knytblusar och kostymer
 • Göra vård mer tillgänglig i hela länet genom samverkan mellan region och kommun
 • Kartlägga och förbättra regionens arbete mot sexualbrott, hedersvåld, och våld i nära relationer
Tierpslistan är huvudsakligen ett kommunparti och vi har framförallt kommunpolitiska ambitioner. Samtidigt fattas väldigt många beslut som är viktiga för Tierps kommuninvånare på regional nivå (tidigare landstinget), och en stor del av skatten betalas dit. Därför driver Tierpslistan också politik på regionnivå och flera av Tierpslistans politiker ställer upp till regionfullmäktige genom den gemensamma vallistan Lokala Partier i Uppsala län.

 • Sedan Brukshälsan i Söderfors stängde har Tierps enda kvarvarande vårdcentral stundtals varit överbelastad och vårdtillgängligheten försämrats. Istället för koncentration till centrala Uppsala vill vi att vård ska finnas nära till hands i hela länet. Därför vill ha en närakut i Tierp och återupprätta Brukshälsan i Söderfors.

 • Politikernas prioriteringar har fått geriatriken att stänga i Tierp på obestämd tid på grund av läkarbrist. Personalen får pendla till Uppsala. Varför det är enklare för en alla sköterskor att pendla till Uppsala än enstaka läkare att pendla Tierp är det dock omöjligt att förstå. Geriatriken ska vara kvar!

 • Dessutom hotar massuppsägning vid jouren på grund av försämrade scheman. Jouren ska finnas kvar, och då måste regionen hörsamma sina anställda.

 • De som styr, räknar och kikar över axeln blir idag fler inom vården medan de som faktiskt vårdar blir färre. En sjukvård som förr styrdes av den medicinska professionen styrs idag av ett växande skikt mellanchefer och byråkrater. I regionen är idag nästan hälften av alla nyrekryteringar administratörer, och då finns det redan 30 % fler sådana än det finns läkare! Det är inte bara dyrt – det leder också till centralisering, krångel och avhumanisering av patienter. I slutändan tvingas de vårdkunniga stå åt sidan för byråkratin – och vården likaså. Tierpslistan vill rensa i regionens tjänstemannaskikt och befria verksamheten från byråkratin. Pengar och fokus ska ägnas åt konkret nytta och inget annat.

 • Vi vill se större vårdsamarbete mellan kommun och region, något som fungerat bra i bland annat Norrtälje.

 • Regioner har en viktig men försummad roll i att överhuvudtaget kunna göra vissa brott till rättsfrågor, särskilt sexualbrott och vissa typer av hedersvåld. Till exempel finns ofta test för vissa våldtäktsdroger inte tillgängliga snabbt nog för att göra nytta i rättssalen. Därför behöver regionen i samarbete med Polismyndigheten grundligt kartlägga regionens kapacitet att bekämpa sexualbrott respektive hedersvåld. På samma sätt måste regionen generellt bli bättre på att identifiera och bekämpa våld i nära relationer.