Tandvården

  • Tierpslistan vill införa avgiftsfri tandvård för samtliga medborgare i Uppsala län.

I regionfullmäktige kommer vi först och främst vara en röst för avgiftsfri tandvård i länet. Att de etablerade partierna inte jämställt finansiering av tandvården med vården av kroppens övriga delar är ett svek. Tusentals hårt arbetande svenskar tvingas välja mellan plånboken och tandvården, trots att de betalat skatt och gjort rätt för sig hela livet. 

Inte sällan utvecklas problemen och blir så allvarliga att de till slut blir till en större kostnad för sjukvården. Dagens system är alltså inte bara ovärdigt utan därtill irrationellt.

Politikerna har länge ignorerat denna fråga. De har inga problem att betala för sin egen tandvård med sina höga politikerlöner. De som inte har råd – och som genom skatten betalat för politikerlönerna – försummar politikerna helt.

Här skiljer sig Tierpslistan från övriga partier. Vi tycker inte att medborgarna ska vara beroende av deras plånboksstorlek. Tandhälsa är inte en lyx som ska befinna sig i samma prisklass som plastikoperationer, utan något ofrånkomligt som ska kosta därefter. Tänderna är en del av kroppen, och därför måste tandvården vara en del av vården!

Finansiering av tandvårdsreformen

Totalt drog regionen in 187 miljoner kronor från avgifter i tandvården 2021. Det motsvarar ungefär 1 % av regionens budget. När vi inför avgiftsfri tandvård skulle dessa pengar alltså till en början behöva ersättas med besparingar på annat håll. Dessutom kommer pengar behöva skjutas till för ökad användning av den offentliga tandvården.

För att lyckas med detta vill Tierpslistan skära ner på politikerlöner, partistöd, byråkrati, direktörer, toppchefer, konst, värdegrundscertifikat, skrytbyggen, jippon och invandringsrelaterade kostnader.

Efter den första utgiftsökningen kommer utgifterna för tandvård på sikt att sjunka. Det på grund av att fler får råd att göra tandläkarbesök och göra enklare åtgärder innan problemen hinner bli allvarligare – och dyrare. Den effekten har man till exempel kunnat observera hos de som redan idag har abonnemangs- och frisktandvård. 

Avgiftsfri tandvård innebär alltså, över tid, en besparing för den totala regionbudgeten.