KOMMER (S) STÄNGA DITT BARNS SKOLA?

KOMMER (S) FÅ STÄNGA DITT BARNS SKOLA?

Förslaget från tjänstemännen om att stänga skolorna i Hållnäs, Mehedeby och Vendel kommer fortsätta spöka efter att det återremitterades vid veckans kommunfullmäktige.

Det trots protester från föräldrar och de som bor på orterna. Under fullmäktige lämnade Linda Wickström och Åsa Norling från Tillsammans Tierps kommun in en namninsamling på över tusen namn mot förslagen, vilket de ska ha en eloge för. Kommunen borde lyssna på utvecklingsgrupperna och sina medborgare.

Återremissen innebär att skolnedläggningarna förmodligen kommer bli en valfråga inför 2022.

För nedläggning är bland annat Socialdemokraterna i Tierps kommun som öppet vill lägga ner Hållnäs skola redan nu och av allt att döma håller dörren öppen för även andra nedläggningar.

Emot är bland annat vi i Tierpslistan. För oss är det självklart med fullgod service, även utbildning, i hela kommunen. Vi tror att nedläggningar är fel väg att gå. Centralisering och långa pendlingsavstånd blir ingen vinst för vare sig lokalsamhället, barnens trygghet eller lärarnas arbetsmiljö. Får vi plats i fullmäktige 2022 kommer vi att rösta emot de föreslagna skolnedläggningarna.

Vilken valsedel man väljer i valet kan alltså avgöra om dessa skolor får vara kvar eller inte. Den som bor i Hållnäs, Mehedeby eller Vendel och som tidigare röstat (S) eller dess stödpartier bör komma ihåg detta när de står i valbåset.