Trygghet och brottsbekämpning

Vi vill:

  • Inrätta ett kommunalt vaktbolag och instifta ett trygghetsråd
  • Uppmuntra polisiär närvaro i skolor
  • Sätta upp fler övervakningskameror
  • Ge kommunalt stöd till den lokala kvinnojouren
  • Kartlägga hedersvåld tillsammans med regionen
  • Öppna för ett tiggeriförbud
  • Tydliggöra att IS-återvändare inte är välkomna i kommunen

En kommunal vaktstyrka

Idag tvingas polisen ofta välja mellan att exempelvis punktmarkera kriminella och patrullera för att upprätthålla tryggheten. Den patrullerande verksamheten måste i sin tur fördelas mellan de olika delarna av det polisområde som Tierps kommun ingår i.

Polisen måste få fokusera på den polisiära kärnverksamheten. För att avlasta polisen och säkra tryggheten för Tierps medborgare vill vi att ett kommunalt vaktbolag ska kunna stå för en större del av patrulleringen och hålla våra orter trygga.

Trygghetsråd

Vi vill inrätta ett trygghetsråd där polis, socialtjänst, lokalt näringsliv, byavakter och andra aktörer inom kommunen lyfts in för att verka förebyggande mot kriminalitet. Rådet ska möjliggöra att man samordnar insatser och delar med sig av lägesbilden inom Tierps kommun. Det kan handla om att känna till återkommande snattare som portats vid lokala butiker, kartlägga inbrottsvågor eller att polisen får hjälp från kommunen med att punktmarkera tungt kriminella.

Uppmuntra polisnärvaro i skolan

Kommunen ska uppmuntra att kommunpolisen och de kommunala ordningsvakterna närvarar i Tierps skolor genom att erbjuda dem avgiftsfri lunch i skolans matsalar. Det kan då bidra till att dessa blir en naturlig, social och trygghetsskapande närvaro för eleverna.

Fler övervakningskameror

Vi vill sätta upp fler övervakningskameror runt om i kommunen. Kameror hjälper Polisen identifiera gärningsmän, leder i vissa fall till snabbare utryckning från polis eller ordningsvakt och förebygger i många fall brott överhuvudtaget i området som övervakas. De delar av kommunen som idag upplevs som mest otrygga ska kartläggas och prioriteras vid uppsättning av nya kameror.

Ibland lyfts mer belysning som en lösning på otrygga områden. Vi motsätter oss inte mer belysning – tvärtom är vi motståndare mot det centerpartistiska styrets nedsläckningspolitik på landsbygden. Men vi vet också att lampor inte kommer göra den stora skillnaden. Vi vill att man ska kunna gå runt i hela kommunen och känna sig trygg även om det är becksvart och låter oss inte liksom de etablerade partierna nöja med mindre.

Säkerställ kvinnofriden

Kommunen måste göra sitt yttersta för att upptäcka och ge stöd till de som utsätts för våld i nära relationer. Vi vill därför erbjuda stöd till den lokala kvinnojourens arbete i frågan. 

Hedersvåld är tyvärr ett växande problem i Sverige, som samhället för det mesta är alltför tafatt med att förstå och åtgärda. Vi vill som ett första steg i samarbete med regionen kartlägga eventuellt hedersvåld i kommunen.

Öppna för tiggeriförbud i kommunen

Förr var det självklart att ingen ska behöva tigga i Sverige. Nu försvaras istället “rätten” att tigga. Det gynnar varken tiggare eller allmänheten. Tiggare lever ett otryggt liv med risk för att hamna i klorna på den organiserade brottsligheten. Det leder till att desperata tiggare beter sig alltför närgånget och stötande, inte minst mot de medborgare som har svårast att säga ifrån.

Vi är öppna för tiggeriförbud, men ser också att olika typer av tiggeri kan kräva olika verktyg. Någon som arbetat och gjort rätt för sig men sedan hamnat snett kan hjälpas ur tiggeriet genom att kommunen fullföljer sin sociala plikt. Med EU-migranter som kommer hit för att tigga krävs det istället att sänka incitamenten för att göra så. Tiggeri som sker i anslutning till brottslighet får inte tolereras alls. Kommunen måste kartlägga vilken typ av tiggeri som finns i just vår kommun.

Inga bidrag till terrorister

I vårt invandringsprogram skriver vi om att icke-medborgare som begår grova våldsbrott bör mista sina bidrag från kommunen. Detta gäller självklart också de som stött eller deltagit i terrorism, såsom de omskrivna IS-återvändarna. Tierp ska likt ett flertal andra kommuner ha som uttalad policy att IS-terrorister inte är välkomna i kommunen.