Vägar och trafik

Sammanfattning:

  • Nej till förslag som förstör för de som behöver bilen
  • Nej till nedsläckningspolitik – kommunen ska ha huvudansvaret för gatubelysningen
  • Gör kollektivtrafiken billigare och mindre komplicerad
  • Återuppbygg landsbygdstrafiken
  • Återinför anropningstrafik i kommunen
  • Lokalbuss inom köpingen
  • Subvention av lokaltrafik för de med färdtjänst
  • Garanti för parkering vid nybyggen
  • Fokus på nödvändiga reparationer istället för konst och utsmyckning
  • Mer förebyggande underhåll och bättre vägkvalitet

Förbättra kollektivtrafiken, försämra inte för bilister 

Likheterna mellan det nya och gamla styret är större än det ofta framställs som. En av de röda trådarna är Miljöpartiet, som varit med och styrt kommunen oavbrutet sedan 2010, först i koalition med Socialdemokraterna. Efter valet 2018, då partiet fick 3,26 % av rösterna, bytte partiet sida till Kvintetten. Trots sin ringa storlek fick partiet ordförandeposten i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, med ansvar för bland annat trafikfrågor.

År 2019 lade Vänsterpartiet ett förslag om att utreda att göra det förbjudet att köra bil på Centralgatan. Kvintetten var entusiastisk, och samhällsbyggnadsutskottet meddelade att de ville gå längre än så, och göra en total översyn av trafiksituationen i centrala Tierp. Vad den kommer resultera i är ännu oklart, men det finns all anledning att misstänka att resultatet blir en svårare vardag för de många människor i kommunen som behöver bilen. 

Samtidigt som vi ser miljöfördelarna i att inte åka bil i onödan är vi bestämt emot att piska människor till att lämna bilen hemma. I en kommun som vår, med mycket glesbygd och stora avstånd mellan orterna, måste politikerna ta hänsyn till att bilen behövs och fortsatt måste spela en viktig roll.  

Istället för att sätta käppar i hjulen för människors vardag vill vi få den att rulla på lättare för alla genom att verka för både garanti för parkeringar i de nybyggda områdena samt en billigare och mer tillgänglig kollektivtrafik. 

Billigare och mer tillgänglig kollektivtrafik 

Sedan region Uppsala tog över kollektivtrafiken 2012 har den blivit mindre tillgänglig för invånare i de mindre kommunerna och på landsbygden. Tierpslistan vill bygga upp landsbygdstrafiken igen och bland annat återinföra anropningstrafiken i vår kommun.

Tierpslistan ställer upp i både kommun- och regionval och kommer driva dessa frågor på båda nivåerna – se vårt program för regiontrafiken

För många inom länet och kommunen som arbetspendlar eller bor i glesbygd är resekostnader omöjliga att välja bort. Vi vill göra UL-biljetter billigare och mindre komplicerade, i första hand för pendling utanför tätorts-zonerna och för de som arbetspendlar, samt skolungdomar, pensionärer och de som idag är beroende av färdtjänst. Nolltaxa ska vara det långsiktiga målet. 

Idag är det svårt för äldre och handikappade att ta sig till viktiga platser inom köpingen, inte minst sedan postutlämningen flyttat till Siggbo. Vi vill därför också införa en lokal busslinje inom köpingen som passerar förbi bland annat vårdcentralen, Siggbo handelsområde och stationen. 

Belysning istället för Centerns nedsläckningspolitik 

Trots att Sjödal (C) lovade ordentlig belysning i hela kommunen innan valet 2018 plockar centerstyret sedan 2019 ner lampor på enskilda vägar ute i kommunens landsbygd, och fullföljer därmed Socialdemokraternas nedsläckningspolitik. Styret vill privatisera vägarna och tvinga vägföreningar att stå för kostnaderna istället. Vi menar snarare att kommunen bör sköta sina kärnuppgifter – vägbelysning på landsbygden inkluderat. Det behöver inte stå emot att man i större grad hörsammar de lokala föreningarna.  

Till skillnad från de etablerade partierna anser vi alltså att kommunen ska ansvara för hela sin skattebetalande befolknings trygghet och infrastruktur – även de på landsbygden. Det innebär att att ta fram en ordentlig belysningsplan, om nödvändigt genomförd tillsammans med relevanta samfälligheter och vägföreningar, men där kommunen även fortsättningsvis har huvudansvaret för kommunens belysning. 

Bättre vägunderhåll

I Tierps kommun kan man återkommande se stora hål och slitage på vägarna, särskilt utanför tätorterna. Politikerna spenderar hellre mångmiljonbelopp av våra skattemedel på konst och utsmyckning än att genomföra nödvändiga reparationer. Vi vill se motsatt prioritering. 

Tierpslistan vill dessutom se längre framförhållning och mer förebyggande underhåll när det gäller vägar och infrastruktur och därmed begränsa lappandet och lagandet allteftersom.